AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Lỗi tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quan đội năm 2022
18/04/2022 03:02:05

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Lỗi tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quan đội năm 2022

           Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-BCH ngày 10/3/2022 của Ban CHQS huyện Cẩm Giàng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2022. Sáng ngày 17/4/2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Lỗi đã tổ chức triển khai kế hoạch và công bố danh sách nam công dân đủ 17 tuổi trong năm 2022. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức của công dân và gia đình công dân về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2022 là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, góp phần phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.

 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự đã có 19/19 công dân trong độ tuổi 17 có tên trong danh sách đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đạt 100%; Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Thạch Lỗi đã hoàn thành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự; phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra./.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 85
Trước & đúng hạn: 85
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/02/2023 09:04:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THẠCH LỖI - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Mạnh Dũng -Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi

Địa chỉ: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 0363999585

Email:nguyenmanhdung@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 14
Tất cả: 50,982