CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Thạch Lỗi tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII
30/08/2022 03:48:41

Đảng ủy xã Thạch Lỗi tổ chức học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng Khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 27 tháng 8 năm 2022 Đảng ủy xã Thạch Lỗi tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết của Đảng. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn mạnh Dũng – HUV phụ trách xã, đồng chí Vũ Thị Êm, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BCH đảng ủy xã, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị toàn thể Đảng viên trên địa bàn xã đã được nghe quán triệt các Nghị quyết, quy định của Trung Ương: Nghị quyết sổ 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý và sử dụng đât, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường cung cổ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII).

 

Truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Đồng chí Vũ Thị Êm, bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh tới mục tiêu Nghị quyết đề ra nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo động lực nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, trở thành kênh phân bố đất đai hợp lý, công bằng, hiệu quả.

Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” nhấn mạnh đến việc đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Phấn đấu đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên.

Truyền đạt chuyên đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã khái quát những nét cơ bản Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó nhấn mạnh: Nghị quyết số 19-NQ/TW đã nêu bật những thành tựu to lớn của toàn Đảng, toàn dân ta sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Nông nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất, duy trì tăng trưởng ở mức khá cao, khẳng định vị thế quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Truyền đạt chuyên đề “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã nêu các nội dung cơ bản Nghị quyết số 20-NQ/TW: Phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hoá gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Đến năm 2045, phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Nghị quyết cũng nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để các Bộ, ngành địa phương các cơ quan liên quan triển khai thực hiện…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thị Êm, bí thư Đảng ủy xã yêu cầu, ngay sau hội nghị, cấp ủy, chi bộ phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển KT-XH đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước./.

Ban văn hóa thông tin xã.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 85
Trước & đúng hạn: 85
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/02/2023 10:23:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THẠCH LỖI - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Mạnh Dũng -Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi

Địa chỉ: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 0363999585

Email:nguyenmanhdung@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 15
Tất cả: 50,983