NÔNG THÔN MỚI
Bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thạch Lỗi
03/08/2022 02:02:57

Bài tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thạch Lỗi

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tạo ra sự chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, ngay từ khi mới triển khai, ban chấp hành Đảng ủy xã đã lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác tập chung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, năm 2017 xã Thạch Lỗi đã về đích Nông thôn mới với những kết quả tích cực như.

 

Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Điện - Đường - Trường, Trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại,an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Thạch Lỗi thay đổi to lớn, những con đường làng được bê tông hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi từng bước được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục được đạt chuẩn, đặc biệt là khu trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn ,nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội,tiếp tục đẩy mạnh tuyên chuyền vận động về nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò của người dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát trong lãnh đạo,chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại;

 

Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao đòi hỏi có sự nỗ lực của Đảng bộ , chính quyền, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân.triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích trong năm 2023. Ban chỉ đạo xã Thạch Lỗi đã tiến hành rà soát 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã đến nay theo bộ tiêu chí mới xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Còn 8 tiêu chí chưa đạt cụ thể:

Tiêu chí giao thông

Tiêu chí Giáo dục

Tiếu chí văn hóa

Tiêu chí thông tin và truyền thông

Tiêu chí thu nhập

Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Tiêu chí tiếp cận pháp luật

Tiêu chí môi trường

Để phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 từng bước đạt được các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao đòi hỏi phải huy động và đầu tư nguồn lực lớn như: Đầu tư xây dựng nhà đa năng trường tiểu học. Xây dựng mở rộng đường trục xã giai đoạn 2, đầu tư cơ sở vật chất cho các khu thể thao ngoài trời, Xây dựng và phát triển các sản phẩm chủ lực trong sản xuất nông nghiệp và nhiều hạng mục công trình khác.

- Muốn đạt được những kết quả đã đề ra ngoài sự nỗ nực và tập chung lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương rất cần mỗi Đảng viên, người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã thi đua thực hiện tốt các nội dung sau

Một là: Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hai là: Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng; Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương.

Ba là: Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện hại hoá nông thôn; Các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở, Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật.Tích cực trồng hoa, cây xanh ven đường, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống., trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan đẹp.

Bốn là: Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân, thi đua xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa.

Với quyết tâm cao, Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời huy động mọi nguồn lực của xã bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Ban văn hóa thông tin xã

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1172
Trước & đúng hạn: 1172
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:04/10/2023 13:56:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THẠCH LỖI - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Mạnh Dũng -Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi

Địa chỉ: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 0363999585

Email:nguyenmanhdung@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0