Tin tức - Sự kiện
thông báo đấu thầu đất
thông báo đấu thầu đất lô đất số 01
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ THẠCH LỖI

Số :  23   /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thạch Lỗi, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị đấu giáđể tổ chức thực hiện đấu giá

quyền sử dụng đất ở tại xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng

 

 

 


- Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

- Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư số 1, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng (lần 02);

UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng thông báo việc lựa chọn đơn vị đấu giá để thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư mới số 1 - xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng.

1- Tên địa chỉ của người có tài sản: UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng

2 - Tên tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới số 1 - xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng. cụ thể như sau:

- Số lượng: 03 lô, diện tích: 300 m2;

- Giá khởi điểm: 3 triệu đồng/mét vuông;

3- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá (Yêu cầu tổ chức đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí):

a - Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có trụ sở làm việc riêng, hội trường đấu giá và các máy móc trang thiết bị hiện đại và nhân sự để đảm bảo thực hiện việc đấu giá.

b - Tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực, uy tín và có thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản từ 10 năm trở lên.

c - Có phương án đấu giá cụ thể.

d - Thù lao dịch vụ: UBND huyện và UBND xã sẽ chi trả thù lao dịch vụ dâu giá cho tổ chức đấu giá được lựa chọn theo quy định tại Thông tư số 45 và 48 của Bộ Tài chính (Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

e - Tổ chức đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 14 tháng 8 năm 2018 đến 16 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2018 tại UBND xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.                                              

 

                              CHỦ TỊCH

 

 

  Nguyễn Đắc Gạo

 


Văn bản đính kèm:
TF
 
Các bài liên quan
thông báo đấu thầu đất (15/08/2018)
Thông báo giờ làm việc mùa đông (06/11/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay18 
 Hôm qua65
 Tuần này275 
 Tất cả39715 
IP: 54.236.59.154