Văn hóa - Xã Hội
bài tuyên truyền chào mừng 70 năm kỷ niệm ngày thành lập đảng bộ
 

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, d­ưới ách cai trị và bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp, đời sống của nhân dân ta vô cùng khổ cực. Giữa lúc đất nư­ớc, quê h­ương chìm đắm trong cảnh lầm than, nô lệ, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là bước ngoặt vô cùng to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta.

Sau khi nước ta giành được độc lập (năm 1945), việc xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng chiến đấu của ta ngày càng trở nên cấp thiết. Thạch Lỗi là địa phương giàu truyền thống yêu nước và trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất trong toàn xã. Tháng 10 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hải Dương, trực tiếp là Huyện ủy Cẩm Giàng, đồng chí Vũ Hữu An được kết nạp vào Đảng, đây là người đảng viên đầu tiên của xã nhà và được tổ chức phân công sinh hoạt ghép với chi bộ xã Kim Giang.

          Ngày 19/12/1947, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Cẩm Giàng, Chi bộ Đảng xã Thạch Lỗi được thành lập, gồm có 4 đồng chí: đồng chí Vũ Hữu An, đ/c Vũ Hữu Vang, đ/c Nguyễn Như Hán và đ/c  Nguyễn Minh Huyền (tức Châu). Tại phiên họp đầu tiên đã bầu đồng chí Vũ Hữu Vang làm Bí thư Chi bộ.

Việc thành lập Chi bộ Đảng xã Thạch Lỗi là một bước ngoặt trọng đại đối với phong trào cách mạng của xã nhà. Từ đây, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chi bộ, xã đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cũng như thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

        Sau khi thành lập, Chi bộ đã phân công các đồng chí đảng viên xây dựng phong trào, lớp đảng viên đầu tiên của xã đã tích cực xây dựng phong trào tại các cơ sở, dưới sự phát hiện và dìu dắt của lớp đảng viên này, nhiều quần chúng ưu tú tại các cơ sở đã được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng.

 Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

          Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), Thạch Lỗi là địa bàn có tính chiến lược quan trọng, kẻ địch đã dùng trăm phương ngàn kế hòng dập tắt tinh thần kháng chiến của nhân dân ta. Xã ta khi đó nằm trong vùng tạm chiếm của địch, có 3 làng mà chúng dựng tới 4 bốt, đồng thời chúng dùng một số người lầm lạc làm tay sai, chỉ điểm phục vụ cho kế hoạch đóng chiếm của chúng.

Thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, quân và dân xã Thạch Lỗi đã kiên trì bám đất, bám làng, tổ chức đánh địch nhiều trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí các loại của địch, cùng với quân và dân huyện Cẩm Giàng, Hải Dương làm nên “Tiếng sấm đường 5”  anh hùng, đồng thời góp phần cùng cả nước giành Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chấm dứt sự xâm lược của Thực dân Pháp trên đất nước Việt Nam.

Hòa bình lập lại, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân địa phương bắt tay vào khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân.

Tiếp nối những thành công đạt được, đó là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành của Chi bộ Đảng xã Thạch Lỗi – Tháng 5 năm 1967, Huyện ủy có quyết định cho xã Thạch Lỗi thành lập Đảng bộ.

Ngày 21/6/1967, Đại hội Đảng bộ xã Thạch Lỗi lần thứ nhất đã khai mạc. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ và bầu đồng chí Trịnh Ngọc Lễ làm Bí thư Đảng ủy.

Có thể khẳng định, Đảng bộ xã Thạch Lỗi ra đời là sự kết tinh truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân xã Thạch Lỗi nói riêng. Là đỉnh cao trong phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân trong xã dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua mấy chục năm bền bỉ đấu tranh chống thực dân, phong kiến và bè lũ tay sai.

Từ năm 1967 đến năm 1975, kể từ khi Đảng bộ xã thành lập, chúng ta tiếp tục bước vào thời kỳ vừa sản xuất vừa chiến đấu, với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân - quân không thiếu một người”, nhân dân xã Thạch Lỗi đã động viên con em mình hăng hái lên đường “xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, đóng góp cho tiền tuyến sức người, sức của; đồng thời kiên cường chống trả chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Những đóng góp của quân và dân Thạch Lỗi đã góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

          Kế thừa và phát huy các thành tựu của những nhiệm kỳ trước, Đại hội lần thứ 21, 22, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân trong xã đã chung sức đồng lòng, từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, 24, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới và đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống cách mạng, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Kinh tế tăng trưởng nhanh, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều vượt kế hoạch đề ra và tăng cao so với cùng kỳ. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, tạo cơ sở vật chất và tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Văn hoá - xã hội có tiến bộ, các chính sách xã hội được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể được tăng cường, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố. Tạo thế và lực cho xã Thạch Lỗi phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Trải qua 24 kỳ Đại hội, qua bao thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ xã Thạch Lỗi ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, vững bước chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao sóng gió. Từ một Chi bộ có 4 đảng viên (năm 1947), đến nay, Đảng bộ xã đã có 172 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ và có 17 lượt các đồng chí được bầu và đảm nhận trọng trách là Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ. Đảng bộ xã Thạch Lỗi có nhiều đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó:

Có 1 đồng chí cán bộ Lão thành cách mạng, đó là đồng chí Vũ Bá Uẩn.

1 đồng chí là cán bộ Tiền khởi nghĩa, đó là đồng chí Trịnh Ngọc Lễ.

1 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

1 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

3 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

16 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

12 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

15 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

33 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Kết thúc 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quê hương ta đã động viên, tiễn đưa 490 người con lên đường bảo vệ Tổ quốc; đến nay, toàn xã có 92 liệt sỹ, 47 thương binh, bệnh binh, 28 người nhiễm chất độc da cam (điôxin), có 09 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quê hương có đồng chí Nguyễn Tiến Nhự được Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên!

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Ngày 17/12/2017, Đảng ủy xã Thạch Lỗi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Chi bộ - Tiền thân của Đảng bộ xã Thạch Lỗi (19/12/1947 - 19/12/2017) tại Nhà văn hóa xã. Trong những ngày này, với niềm xúc động và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính - tưởng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các thế hệ đảng viên, cùng các tầng lớp nhân dân đã đóng góp cho sự phát triển, trưởng thành Đảng bộ của xã nhà trong suốt 70 năm qua.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ huyện Cẩm Giàng, tiếp bước các thế hệ đi trước, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Lỗi quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy nội lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, phấn đấu xây dựng xã Thạch Lỗi ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

                                             BAN VĂN HÓA – THÔNG TIN XÃ THẠCH LỖI

 
Các bài liên quan
Tiếp tục rà soát trình độ giáo viên tiếng Anh (06/11/2015)
Tour du lịch nội tỉnh do Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch tỉnh xây dựng: Lần đầu đón đoàn khách nước ngoài (05/10/2015)
Hoạt động chăm sóc người cao tuổi (30/09/2015)
9 trường sẽ có giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài (17/09/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
Truyền thông
 
Hát về Cẩm Giàng
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay22 
 Hôm qua65
 Tuần này279 
 Tất cả39719 
IP: 54.236.59.154