Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
36-NQ/ĐU 29/12/2022 Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM NC vào năm 2023 Đảng ủy xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;
36-NQ/ĐU 29/12/2022 Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM NC vào năm 2023 Đảng ủy xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;
36-NQ/ĐU 29/12/2022 Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM NC vào năm 2023 Đảng ủy xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
29-NQ/ĐU 29/09/2022 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 Đảng ủy xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
26/09/2022 Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
26/09/2022 Kế hoạch thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
123/QĐ-UBND 26/09/2022 về việc kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
4589/QĐ-UBND 04/08/2022 v.v kiểm đếm bắt buộc UBND huyện Cẩm Giàng Tải file Tải về
4589/QĐ-UBND 04/08/2022 v.v kiểm đếm bắt buộc UBND huyện Cẩm Giàng Tải file Tải về
/KH-UBND 30/07/2022 kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
21/KH-MT 15/07/2022 tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) Mặt trận Tổ quốc xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
/BC-UBND 23/06/2022 báo cáo cải cách hành chính quý 2 năm 2022 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
48/BC-UBND 17/06/2022 báo cáo công tác kiểm soatsTTHC quý II.2022 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
/KH-UBND 16/06/2022 tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 Tải file Tải về;
39/KH-UBND 16/06/2022 kế hoạch tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 Tải file Tải về;Tải về;
39/KH-UBND 16/06/2022 tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;
94/QĐ-UBND 16/06/2022 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về
39/KH-UBND 16/06/2022 v.v tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 Tải file Tải về
81/QĐ-UBND 22/05/2022 v.v kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;
36/KH-UBND 22/05/2022 KH rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 UBND xã Thạch Lỗi Tải file Tải về;Tải về;
12345
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 264
Trước & đúng hạn: 264
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:22/03/2023 08:50:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THẠCH LỖI - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Mạnh Dũng -Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi

Địa chỉ: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 0363999585

Email:nguyenmanhdung@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 12
Tất cả: 52,364