(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
(tải về1;tải về2;tải về3;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 651
Trước & đúng hạn: 651
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%

( Cập nhật lúc:07/06/2023 00:26:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THẠCH LỖI - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Mạnh Dũng -Chủ tịch UBND xã Thạch Lỗi

Địa chỉ: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điện thoại: 0363999585

Email:nguyenmanhdung@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0